Wie zijn wij?


Door de komst van een azc in Ede zijn de eerste contacten tussen asielzoekers/ statushouders en de initiatiefnemers van GastenContact ontstaan. Het azc in Ede is gesloten, de contacten met statushouders zijn gebleven. Rond de 700 statushouders wonen in Ede. Hun welzijn bevorderen is een belangrijke doelstelling van GastenContact. Begin 2018 zijn de activiteiten ondergebracht in stichting GastenContact. De verschillende activiteiten die door GastenContact worden uitgevoerd worden bij activiteiten beschreven. Waar nodig wordt samengewerkt met andere organisaties die betrokken zijn bij statushouders.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
Willem van Gent – voorzitter
Arjan Kuijt – secretaris/penningmeester
Gerdien van Wijngaarden – algemeen lid

Beloningsbeleid
Voor de inzet door bestuur/vrijwilligers wordt geen vergoeding gegeven. Een vergoeding van gemaakt onkosten is wel mogelijk als dit vooraf is afgestemd met het bestuur.

 

Activiteiten


Vrouwenmorgens

De vrouwenmorgens zijn onderverdeeld in doordeweekse bijeenkomsten en activiteiten op zaterdag.

Doordeweeks: Maandelijks organiseren we doordeweeks een koffiemorgen voor vrouwelijke statushouders en asielzoekers. Ook de niet-schoolgaande kinderen zijn dan welkom. Het doel van deze bijeenkomst is ontmoeting, meeleven met elkaar en stimuleren van Nederlandse taalvaardigheid. We merken dat een aantal vrouwen moeite heeft om zelf contact met (Nederlandse) vrienden op te bouwen; zij kijken vaak erg uit naar de vrouwenmorgens!

De morgen is bij een vrijwilliger in de huiskamer en start altijd met koffie en bijpraten. Daarna lezen we samen een stuk Nederlandse tekst; vaak is dit een Bijbelverhaal maar naar behoefte wordt er ook wel een ander informatief boek gelezen. Als één van de bezoeksters nog maar kort in Nederland is en nog geen Nederlandse les krijgt, dan geeft een vrijwilliger Nederlandse les volgens de lesmethode van Nt2 voor beginners. Zo mogelijk gaan we daar een poosje wekelijks mee door totdat de school is gestart.

Het tweede deel van de morgen wordt er een creatieve activiteit gedaan; dan maken we vaak iets waarmee het huis leuk aangekleed kan worden. We maakten bijv een plantenhanger, een opbergmap voor papieren of waxinelichthouder.

Zaterdags: Eens in de 2 maanden organiseren we een bijeenkomst voor vrouwen en kinderen. De activiteit met de vrouwen vullen we dan iets anders in. In plaats van een creatieve activiteit praten we over een bepaald thema. Momenteel besteden we een aantal keer aan ‘’Opvoeding: hoe is het om in Nederland je kinderen op te voeden”

Kinderactiviteit

Eens in de 2 maanden organiseren we een kinder- en vrouwenmiddag. We doen dit momenteel in de Ericahorst, een locatie met een kinderboerderij ernaast! De vrijwilligers nemen hun eigen kinderen mee, zodat de groep heel gemixed is.

We starten de middag met vrij spelen; er liggen allerlei puzzels etc klaar voor de kids. Daarna is er een kringgesprek: kennismaken, vertellen en een Bijbelverhaal. Verder wordt er een knutselactiviteit gedaan en als laatste een uitgebreid buitenspel.

Maatjesproject

Vanuit GastenContact draaien we mee in een project samen met Vluchtelingenwerk/ CVVEde. Zij werven maatjes voor nieuwe statushouders. Vanuit GastenContact zijn ongeveer 20 maatjes actief. Als maatje ben je vooral gericht op het bieden van sociale steun en gezelligheid. Ook zijn er soms allerlei praktische zaken die aandacht vragen, zoals samen naar de kringloop, of naar het ziekenhuis, of samen een school voor de kinderen bezoeken. De maatjes stimuleren ook het deelnemen aan andere activiteiten van GastenContact, zoals de kinderclub, mannen-werkdagen, maaltijd en vrouwenmorgens of gaan samen op zoek naar andere activiteiten waar behoefte aan is.

Voor de statushouders betekent een maatje vaak best veel: vooral het meeleven en de gezelligheid in de eerste periode waarin ze zich nog vaak eenzaam en onwennig voelen in hun nieuwe omgeving. Met het maatje kunnen ze de Nederlandse taal oefenen. En bij bijv. een probleem op school (plagen door kinderen), bezoek aan arts, of andere problemen waar ze tegenaan lopen, kan een maatje soms voor wat extra uitleg zorgen in de gesprekken. Of het meeleven bij de geboorte van een baby, op het moment dat ze hun eigen familie vaak extra missen.

Kortom, veel van de maatjescontacten zijn waardevol voor de statushouder en voor het maatje zelf.

Werkmiddagen

Iedere twee weken organiseert GastenContact een activiteitenmiddag voor de statushouders. Met houthakken, schilderen, de heide ontdoen van wildgroei en vele andere werkzaamheden worden vaardigheden aangeleerd en wordt de Nederlandse taal gestimuleerd. Tijdens het werk is er zeker ook de tijd voor een goed gesprek.

Inmiddels maakt een grote groep jongens en oudere mannen veelvuldig gebruik van de zaterdagmiddagontmoeting. Deze zaterdagmiddag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd waarbij de gelegenheid is voor ontmoeting. Al deze activiteiten zijn niet mogelijk zonder de inzet van vrijwilligers. Voor vervoer, voor begeleiding, voor koken. Mooi om te zien dat ook verschillende statushouders zelf kookvrijwilliger zijn. Heeft u vragen over de werkmiddagen of wilt u een keer meekijken op een zaterdagmiddag, neem gerust contact op met Willem van Gent.

Stageplaatsen

Bij de zaterdagmiddagactiviteiten kwam en komt regelmatig de vraag op of wij een werkplek wisten voor een statushouder. Hier vanuit zijn wij begonnen met het opzetten van een netwerk van bedrijven.

Ben u geïnteresseerd of heeft u een stageplaats, neemt u contact op met Arjan Kuijt.

Vrijwilligers


Voor de uitvoering van onze activiteiten zijn we afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Lees bijvoorbeeld onderstaand ervaringsverhaal. Spreekt ons werk u aan? Neem dan contact op via het contactformulier.Financiële steun


Om de activiteiten mogelijk te maken zijn wij afhankelijk van uw financiële steun. Wilt u uw bijdrage leveren aan deze activiteiten, zonder zelf vrijwilliger te worden, stort dan een bijdrage op bankrekening NL14RABO0309454441 (ten name van Stichting GastenContact) zodat de statushouders aan deze activiteiten deel kunnen blijven nemen. Elk bedrag is welkom!

Contact


We proberen u via deze website te informeren over onze activiteiten van Stichting GastenContact. Daarbij kan het zijn dat informatie onvolledig is of dat u naar aanleiding van onze informatie vragen heeft. Stel gerust uw vraag of opmerking! Dat kan via onderstaande mailadres of via het contactformulier.

Contactgegevens

Stichting GastenContact
p/a Hoflaan 43
6743 AG Ede
06 55 161 897
gastencontact@gmail.com
KVK nummer: 70956626
RSIN: 858525008

Downloads